Mieke Boone

Mieke Boone

Management

Sam Storme CEO Aquafontal

Sam Storme

Management

Aquafontal logo

Historiek

Als producent van melkkitten zag de firma Madear in de jaren 1990 haar afzetmarkt afnemen als gevolg van de schaalvergroting van melkveebedrijven. De zaakvoerder legde zich toe op het ontwerp en realisatie van koperen kunstwerken, die geleidelijk aan evolueerden in waterornamenten. Na een naamsverandering en onder impuls van oud-zaakvoeders Dirk en Gudrun Cloet - Verschuere evolueerde de firma Aqua Fontal tot een fonteinbouwbedrijf met referenties in heel België. Het bestuur van Aquafontal, dat ondertussen opnieuw een (kleine) naamsverandering onderging, werd in 2012 overgedragen aan Sam en Mieke Storme - Boone nadat Sam ruim 5 jaar actief was als projectingenieur bij Aquafontal. Onder het bestuur van de huidige zaakvoerders groeit het bedrijf uit tot de referentie voor slimme en kwalitatieve waterpartijen.